Постанова № 175

Чергові вибори депутатів Київської міської ради та Київського міського голови 25 жовтня 2015 року

КИЇВСЬКА МІСЬКА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36

ПОСТАНОВА

 

07 жовтня 2015 року                                                                                                  № 175

18 год. 00 хв.

Про розгляд скарги уповноваженої особи Київської міської організації Української партії «Єдність» в багатомандатному виборчому окрузі Боднара Б.Є. на дії Подільської районної у місті Києві виборчої комісії

 

05 жовтня 2015 року до Київської міської комісії надійшла скарга від уповноваженої особи Київської міської організації Української партії «Єдність» в багатомандатному виборчому окрузі Боднара Б.Є. на дії Подільської районної у місті Києві виборчої комісії.

Відповідно до частини першої статті 94 Закону України «Про місцеві вибори» (надалі - Закон)  кандидат, його довірена особа, місцева організація політичної партії, кандидати від якої зареєстровані на відповідних місцевих виборах, її представник в територіальній виборчій комісії або уповноважена особа, офіційний спостерігач, виборча комісія, утворена відповідно до цього Закону, а також виборець, виборчі права або охоронювані законом інтереси якого щодо участі у виборчому процесі порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб’єкта оскарження, може звернутися до виборчої комісії зі скаргою, що стосується виборчого процесу, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею та статтями 95-98 цього Закону.

Таким чином, скаргу подано належним суб’єктом подання.

Відповідно до частини п’ятої статті 94 рішення, дії чи бездіяльність територіальної виборчої комісії, її члена може бути оскаржено до територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів, або до суду.

Відповідно до частини двадцять другої статті 83 Закону встановлення підсумків голосування у виборчих округах по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських (у містах, де утворені районні у місті ради, у складі яких є інші міста згідно з існуючим адміністративно-територіальним устроєм) рад здійснюється відповідною територіальною виборчою комісією в порядку та черговості, визначених частиною дванадцятою статті 79 цього Закону.

Таким чином, до повноважень Київської міської комісії належить розгляд поданої скарги.

Відповідно до частини першої статті 95 Закону скарга до виборчої комісії може бути подана відповідним суб’єктом звернення зі скаргою у п’ятиденний строк з дня прийняття рішення, вчинення дії або допущення бездіяльності суб’єктом оскарження.

Скарга подана 05 жовтня 2015 на дії що відбувалися 04-05 жовтня 2015 року. Таким чином, строк подання скарги дотримано.

Відповідно до частини дев’ятої статті 97 Закону розгляд скарги виборчою комісією здійснюється з обов’язковим своєчасним повідомленням суб’єкта звернення зі скаргою, суб’єкта оскарження та інших заінтересованих осіб рекомендованою телеграмою, телефонограмою, факсимільним повідомленням, засобами електронної пошти про час і місце розгляду скарги. Неприбуття на засідання суб’єкта розгляду скарги, осіб, які були належним чином повідомлені про нього, не перешкоджає розгляду скарги.

Київською міською виборчою комісією було призначено розгляд скарги на 07 жовтня 2015 року. Суб’єкту звернення зі скаргою та представників Київської міської організації Української партії «Єдність» про розгляд скарги повідомлено особисто на засіданні Київської міської виборчої комісії 06 жовтня 2015 року, а членів Подільської районної в місті Києві виборчої комісії повідомлено телефонограмою 06 жовтня 2015 року.

Копії скарги та додані до неї документи були надані суб’єкту оскарження перед початком розгляду скарги

Скарга оформлена належним чином з дотриманням вимог статті 96 Закону.

Відповідно до частин четвертої статті 97 Закону скарга, оформлена з додержанням вимог статті 96 цього Закону, розглядається відповідною територіальною виборчою комісією на засіданні протягом двох днів з дня її отримання, а Центральною виборчою комісією - протягом трьох днів з дня її отримання, якщо інше не передбачене цим Законом.

У своїй скарзі суб’єкт звернення зазначає, що 04 жовтня 2015 року о 23 годині 57 хвилин уповноважена особа Київської міської організації Української партії «Єдність» в багатомандатному виборчому окрузі Боднара Б.Є. із головою Київської міської організації Української партії «Єдність» Яловим Костянтином Володимировичем прибули до Подільської районної у місті Києві виборчої комісії з метою подачі для реєстрації у відповідній виборчій комісії подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій від Київської міської організації Української партії «Єдність».

Довірена особа кандидата на посаду Київської міської голови Омельченка О.О. Агій І.І., який прибув до Подільської районної у місті Києві виборчої комісії о 23 годині 50 хвилин 04 жовтня 2015 року, повідомив про наміри подати кандидатури до складу дільничних комісій від кандидата на посаду Київського міського голови Омельченка О.О. та від Київської міської організації Української партії «Єдність».

Проте після прибуття Ялового К.В. та Боднара Б.Є. з поданням кандидатур до складу дільничних виборчих комісій членами Подільської районної у місті Києві виборчої комісії було відмовлено у прийнятті та реєстрації зазначеного подання, посилаючись на те, що строк на внесення подань закінчився і комісія планує завершити свою роботу.

Суб’єкт звернення зі скаргою вважає дії Подільської районної у місті Києві виборчої комісії такими, що порушують статтю 4 та частину четверту статті 23 Закону та, посилаючись на статті 94-100 Закону просить визнати оскаржувані дії Подільської районної у місті Києві виборчої комісії протиправними в частині відмови у прийнятті та реєстрації подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій від Київської міської організації Української партії «Єдність» та зобов’язати Подільську районну у місті Києві виборчу комісію поновити порушені права та законні інтереси суб’єкта звернення шляхом прийняття та реєстрації одання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій від Київської міської організації Українська партія «Єдність».

З усних заперечень представників Подільської районної у місті Києві виборчої комісії (заступника голови Семаша В.А. та голови (на момент вчинення Подільською районною у місті Києві виборчою комісією дій) Авдошина С.А,) виливає наступне: представники Київської міської організації Української партії «Єдність» та кандидата на посаду Київського міського голови Омельченка О.О. звернулися до членів Подільської районної у місті Києві виборчої комісії з поданнями кандидатур до складу дільничних виборчих комісій 5 жовтня 2015 року, чим порушили вимогу частину четверту статті 23 Закону.

 

На підтвердження своєї позиція суб’єкт звернення зі скаргою додав до скарги акт про порушення статті 4 та частину четверту статті 23 Закону, складений 05 жовтня 2015 року 00 год. 15 хв. в м. Києві за адресою вул. Мостицька, 20 та підписаний виборцями Агієм І.І., Яловим К.В. та уповноваженою особою Київської міської організації Української партії «Єдність» Боднаром Б.Є.

Зазначений акт містить наступний опис порушення: під час подачі подань кандидатур до складу дільничних виборчих комісій від кандидата на посаду Київського міського голови Омельченко О.О. та від КМО Української партії «Єдність» Подільською районною в місті Києві Виборчою комісією було неправомірно відмовлено у прийнятті зазначених подань, посилаючись на те, що строк для подання таких кандидатур закінчився і комісія планує завершити свою роботу. На момент прибуття до комісії о 23:57 04.10.2015, комісія в повному склад знаходилася на робочому місці та мала всі можливості для прийняття вищенаведених подань.

Також, до скарги додано:

1)                             копію постанови Київської міської виборчої комісії № 32 від 28 вересня 2015 року Про реєстрацію кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку Київської міської організації Української партії «Єдність» на чергових виборах депутатів Київської міської ради та Київського міського голови 25 жовтня 2015 року;

2)                             копію посвідчення № 149 від 04 жовтня 2015 року уповноваженої особи Київської міської організації Української партії «Єдність» Боднаром Б.Є.

 

На підтвердження того, що зазначені подання було надано до Подільської районної у місті Києві виборчої комісії 05 жовтня 2015 року, представник цієї комісії надав Акт, складений 05 жовтня 2015 року в місті Києві за адресою вул. Мостицька, 20 та підписаний членами Подільської районної у місті Києві виборчої комісії Авдошиним С.А., Семашем В.А., Скиданчук Г.А., Бєловою Т.А., Олексієнко І.С., Туриком Д.О., Гулак Н.І., Чернишенко С.С., представником політичної партії «Народний Рух України» Масловським М.М., кандидатами в депутати Київської міської ради Думою В.М. та Чернишенко Н.С. Акт складений про те, що представники політичної партії «Єдність» принесли подання для внесення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій 05 жовтня 2015 року в 00 год. 17 хв. В зв’язку із порушенням терміну одання (останній день подання – 04 жовтня 2015 року) їм було відмовлено в прийнятті документації.

Представником комісії надано витяг із журналу реєстрації вхідної документації із останнім зареєстрованим поданям для внесення кандидатур до складу ДВК 04 жовтня 2015 року о 23:56.

Заступник голови комісії, Семаш В.А. надав хронологію прийняття подань для внесення кандидатур до складу ДВК Подільською районною у місті Києві виборчою комісією, зазначивши, що члени Подільської районної у місті Києві виборчої комісії не переривали прийом подань до останньої секунди 04 жовтня 2015 року, а подання від політично партії «Єдність» принесли в 00 год. 17 хв.

Оцінивши пояснення та докази, Київська міська виборча комісія встановила наступне

Подільська районна у місті Києві виборча комісія відмовила уповноваженій особі Київської міської організації Української партії «Єдність» в багатомандатному виборчому окрузі Боднару Б.Є., голові Київської міської організації Української партії «Єдність» Яловому К.В., довіреній особі кандидата на посаду Київської міської голови Омельченка О.О. Агію І.І. прийняти подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій від Київської міської організації Української партії «Єдність» та кандидата на посаду Київського міського голови Омельченка О.О. Відмова була мотивована тим, що суб’єкти подання звернулися до комісії із порушенням строків встановлених Законом 05 жовтня 2015 року.

До даної ситуації слід застосувати наступні норми Закону:

Відповідно до частини 4 статті 23 Закону Місцева організація партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, місцева організація партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані у багатомандатному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів, вносять до відповідної територіальної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій (не більше однієї особи до складу кожної дільничної комісії). Подання підписується відповідно керівником місцевої організації партії та засвідчується печаткою відповідної місцевої організації партії або печаткою організації відповідної політичної партії вищого рівня.

Кандидат у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, старости вносить до територіальної виборчої комісії подання щодо кандидатур до складу відповідних дільничних виборчих комісій (не більше однієї особи до складу кожної дільничної комісії) за своїм підписом.

Зазначені подання щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій подаються за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, не пізніш як за 20 днів до дня виборів.

Відповідно до частини 9 статті 15 Закону строки, визначені у цьому Законі, обчислюються в календарних днях; в окремих випадках строки обчислюються в годинах або хвилинах.

Враховуючи зазначені норми Закону та оцінивши надані докази, можна зробити висновок що члени Подільської районної в місті Києві виборчої комісії діяли на законних підставах відмовляючи у прийнятті подань, оскільки останнім днем подачі документів щодо кандидатур до складу відповідних дільничних виборчих комісій на виборах 25 жовтня 2015 року є 04 жовтня 2015 року і після 24 год. 00 хв. 04 жовтня 2015 такі подання не можуть бути поданими до відповідної територіальної комісії.

Акт складений 05 жовтня 2015 року 00 год. 15 хв. в м. Києві за адресою вул. Мостицька, 20 та підписаний виборцями Агієм І.І., Яловим К.В. та уповноваженою особою Київської міської організації Української партії «Єдність» Боднаром Б.Є. – не є належним доказом, оскільки складений всіма зацікавленими особами, що представляють одну партію.

Жодна з викладених у скарзі вимог не підлягають задоволенню оскільки своїми діями члени Подільської районної в місті Києві виборчої комісії не порушили норм виборчого законодавства, що регулюють оспорювані дії, а тому жодне право скаржників не порушено і не може бути відновлено.

Враховуючи викладене та керуючись Постановою Центральної виборчої комісії від 5 вересня 2015 року № 229 «Про затвердження Порядку розгляду скарг виборчими комісіями з місцевих виборів», ст.ст. 15, 23, 83, 94-99 Закону України «Про місцеві вибори», Київська міська виборча комісія постановляє:

1.                Відмовити у задоволенні скарги уповноваженої особи Київської міської організації Української партії «Єдність» в багатомандатному виборчому окрузі Боднару Б.Є. на дії Подільської районної у місті Києві виборчої комісії повністю.

2.     Копію цієї Постанови видати уповноваженій особі Київської міської організації Української партії «Єдність» в багатомандатному виборчому окрузі Боднару Б.Є. та Подільській районній у місті Києві виборчої комісії.

Голова комісії                                                                              М.Б. Терещенко

Розширений пошук

  • Про перейменування бульвару у Печерському районі міста Києва
  • Про надання ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення, експлуатації та обслуговування комплектної трансформаторної підстанції на перетині вул. Свято-Георгіївської та пров. Кучанського у Деснянському районі міста Києва (
  • Про поновлення приватному акціонерному товариству «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» договору оренди земельної ділянки від 27 грудня 2012 року № 75-6-00572 (458050037)
  • Про поновлення приватному акціонерному товариству «ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ» договору оренди земельної ділянки від 26 жовтня 2012 року № 75-6-00561 (638810529)
  • Про надання КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування для експлуатації та обслуговування будівлі центрального теплового пункту на вул. Тростянецькій, 8-б у Дарницькому районі