КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА ОГОЛОШУЄ ПОШУК КАНДИДАТІВ У ПРИСЯЖНІ РАЙОННИХ СУДІВ МІСТА КИЄВА

Tool items

9788

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ  ЛИСТОК

Ш А Н О В Н І   К И Я Н И !

В законодавстві щодо присяжних відбулися зміни

Сьогодні існує нагальна необхідність належного розгляду районними судами Києва окремих категорій  судових справ та  забезпечення при цьому дотримання процесуальних вимог чинного законодавства щодо участі у судовому процесі представників громадськості.

Статтею 127 Конституції України передбачено, що правосуддя здійснюють професійні судді та, у визначених законом випадках, присяжні. Участь присяжних у розгляді справ спрямована на реалізацію принципу колегіальності у правосудді.

Забезпечення їх участі у функціонуванні органів судової влади є ознакою демократичності,  являє собою один із заходів соціального контролю за законністю і справедливістю діяльності суддів.

Відповідно до ст.63 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним законом, та за її згодою вирішує справи у складі суду разом із суддею або залучається до здійснення правосуддя.  

На сьогодні діяльність присяжних в Україні регламентується Кримінальним процесуальним кодексом України та Законом «Про судоустрій та статус суддів в Україні», відповідно до яких троє присяжних разом із двома професійними суддями об’єднані в єдину колегію і розглядають справу в судовому порядку згідно із законом. До компетенції суду присяжних належать справи, за які передбачено покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Основне завдання суду присяжних – оцінити діяння підсудного з точки зору громадської свідомості.

 Присяжний - це серйозний контролер діяльності професійного судді при розгляді конкретної кримінальної справи, особливо такої, що має великий суспільний резонанс.

Зі змінами в законодавстві із судового процесу відтепер зникає фігура народного засідателя. Натомість, і в цивільному, і в господарському процесах також передбачена участь присяжних.

Відповідно до п.37 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів»,  Списки присяжних мають бути сформовані відповідно до процедури, передбаченої цим Законом, протягом шести місяців з дня набрання ним чинності. До списків присяжних дозволяється включати громадян, обраних народними засідателями.

Процедура, що визначена новим Законом про судоустрій і статус суддів, передбачає формування і затвердження списку присяжних Київською міською радою з числа громадян, які постійно проживають на території, на яку поширюється юрисдикція суду, відповідають вимогам статті 65 цього Закону і дали згоду бути присяжними.

Формування такого списку починається за поданням Територіального управління Державної судової адміністрації в місті Києві, у якому визначена тільки  кількість присяжних, необхідних для кожного конкретного суду міста Києва.

Громадяни, які виявили бажання бути присяжними, особисто звертаються до Київської міської ради з  необхідним пакетом документів.

Попередній розгляд кандидатур та роботу з документами здійснює Постійна комісія з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції. 

Список присяжних затверджується на три роки.

Процедура формування та затвердження такого списку детально регулюється «Положенням про порядок формування та затвердження списку присяжних та народних засідателів районних судів міста Києва», затвердженого  Рішенням Київської міської ради від 02.10.2013 № 31/9619

(http://kmr.gov.ua/uk/content/rishennya-vid-02102013-no-319619-pro-polozhennya-pro-poryadok-formuvannya-ta-zatverdzhennya )

Проблема з набором кандидатів у присяжні, пов’язана з низьким рівнем обізнаності киян з  питань інституту  суду присяжних та процедури формування списків присяжних. А тому до вашої уваги наступна ІНФОРМАЦІЯ:

ХТО МОЖЕ БУТИ ПРИСЯЖНИМ:

Відповідно до норм діючого пороцесуального законодавства України присяжні при виконанні ними своїх повноважень є суддями. Разом з тим вони не є професійними суддями і навіть можуть не мати не тільки вищої юридичної освіти, а й взагалі не мати вищої освіти. Єдиними вимогами до кандидата у присяжні є наявність громадянства України, досягнення тридцятирічного віку та постійне проживання на території юрисдикції конкретного суду.

 

ХТО НЕ МОЖЕ БУТИ ПРИСЯЖНИМ:

громадянин, який:

1) визнаний судом обмежено дієздатним або недієздатним;

2) має хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов’язків присяжного;

3) має не зняту чи непогашену судимість;

4) народний депутат України, член Кабінету Міністрів України, суддя, прокурор, працівник органів внутрішніх справ та інших правоохоронних органів, військовослужбовець, працівник апарату суду, інший державний службовець, посадова особа місцевого самоврядування, адвокат, нотаріус, член Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя;

5) особа, на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;

6) досягнув шістдесяти п’яти років;

7) не володіє державною мовою.

 

 

Гарантії прав присяжних(ст..68 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»)

 

1. Присяжним за час виконання ними обов’язків у суді виплачується винагорода, розрахована виходячи з посадового окладу судді місцевого суду з урахуванням фактично відпрацьованого часу в порядку, визначеному Державною судовою адміністрацією України. Присяжним відшкодовуються витрати на проїзд і наймання житла, а також виплачуються добові. Зазначені виплати здійснюються за рахунок коштів бюджетної програми на здійснення правосуддя територіальними управліннями Державної судової адміністрації України за рахунок коштів Державного бюджету України.

2. За присяжними на час виконання ними обов’язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов’язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов’язків у суді не допускається.

3. На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов’язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов’язків.

 

Порядок виплати винагороди та відшкодування витрат, виплати добових присяжному за час виконання ним обов'язків у суді, затверджений наказом Державної судової адміністрації України від 05.10.2016 № 198 (http://dsa.court.gov.ua/userfiles/Dod_198.pdf )

 

СПИСКИ ПРИСЯЖНИХ формуються та затверджуються  КИЇВСЬКОЮ МІСЬКОЮ РАДОЮ.

Особи, які виявили бажання бути присяжними, подають документи до районної в місті Києві державної адміністрації(за місцем проживання) або до Київської міської ради за адресою: вул.Хрещатик,36 1-й поверх каб.111(канцелярія). Телефон для довідок: (044)202-70-89.

 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТІВ

 

 1. Власноручно написану заяву про включення до списку присяжних районного суду міста Києва (див. зразок).
 2. Ксерокопію паспорта громадянина України (1 - 2 сторінки та сторінка з інформацією про останнє місце реєстрації /проживання кандидата).
 3. Документ, що підтверджує відсутність судимостей.
 4. Документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов'язків присяжного.

Довідки за телефоном: (044) 202-70-89

 

Більше інформації -  на офіційному  веб-сайті  Київської міської ради http://kmr.gov.ua/uk/content/ogoloshuyetsya-poshuk-kandydativ-u-prysyazhni-rayonnyh-sudiv-mista-kyyeva.

З Р А З О К      З А Я В И

 

 

Київська міська рада

 

 

Іваненка Івана Івановича

01044, м. Київ, бульвар Лесі Українки 8, кв. 4

(постійне місце проживання )

 

067-000-00-00

(контактний номер телефону)

 

Заява

Прошу обрати мене до складу  присяжних (наприклад Святошинського) районного суду м. Києва. Інформую, що обставини, які унеможливлюють мою участь у здійсненні правосуддя відсутні.

Надаю згоду на використання моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 

Додатки на  ___ арк.

 

 

 

         дата                                                                                                підпис

 

 

 

-A A +A

Читайте також

Розширений пошук

 • Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.03.2018 року № 374/4438 "Про деякі питання діяльності виконавчого органу Київської міської ради" (КМДА)
 • Про деякі питання припинення Угоди щодо реалізації проекту управління та реформування енергетичного комплексу м. Києва від 27.09.2001, укладеної між Київською міською державною адміністрацією та акціонерною енергопостачальною компанією "Київенерго" на підставі рішень Київської міської ради від 21.12.2000 № 128/1105, від 21.12.2000 № 129/
 • Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 787/1791 "Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва"
 • Про підтримку участі комунального підприємства «Київпастранс» у проекті «Міський громадський транспорт України»
 • Про звернення Київської міської ради до Верховної Ради України щодо внесення змін до законодавства України
 • Про передачу громадянці Румянцевій Наталії Петрівні у приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Робітничій, 8б у Солом’янському районі м. Києва А-22097
 • Про передачу громадянці Абросімовій Світлані Миколаївні у приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Героїв Війни, 15-а у Солом’янському районі м. Києва А-23591
 • Про передачу громадянці Притаманній Ользі Григорівні у приватну власність земельної ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд на вул. Шевченка, 150-а у Солом’янському районі м. Києва А-23593
 • Про відмову у наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки громадянці Місюрі Оксані Анатоліївні в мікрорайоні Осокорки Дарницького району м. Києва для ведення садівництва К-33557
 • Про поновлення приватному акціонерному товариству «Акціонерна компанія «Київводоканал» договору оренди земельної ділянки для будівництва дільниці експлуатації колекторів глибокого закладання на просп. Академіка Палладіна, 46 у Святошинському районі м. Києва А-24920