Комісії Київської міської ради

Постійні комісії Київської міської ради

Постійні комісії Київської міської ради є органами Київської міської ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та її виконавчого органу.
Постійні комісії Київської міської ради здійснюють свою діяльність керуючись Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, Регламентом Київської міської ради та Положенням про постійні комісії Київської міської ради.
Постійні комісії Київської міської ради є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
Постійні комісії Київської міської ради обираються Київською міською радою на термін її повноважень у складі голови та членів комісії. Кількісний і персональний склад постійних комісій ради затверджується на пленарному засіданні Київської міської ради.

19.01.2017
10:00
вул. Хрещатик, 36, 10-й поверх, кімн. 1017 (зала засідань)

Розширений пошук